Operation Storm - den kroatiske erobring af Krajina 1995

Uddrag af Danbat Daily Sitrep

Det var et meget kort hvil, for allerede 00:45 meldes igen om artillerinedslag (luftsprængninger). NK/KMP forsøger via TOC at få det stoppet. 02:45 melder NDE OS (Divusa) om helikopterstøj i det fjerne. Kl. 04:45 melder Divusa om passage af 2 tunge morterer, mindre civil bil og 4 lastvogne med soldater. Klokken 09:05 er der igen kraftig bombning af Dvor by, broen over Una ved Bos. Novi er intakt, der strømmer stadig flygtninge over, ifølge ND 71, som vi har kontakt med hver halve time døgnet rundt. Klokken 09:35 lykkedes det bataljonschefen sammen med cheferne for A- og C-KMP at få stoppet bombningen af Dvor. Der skydes fra stillinger et sted mellem A- og C-KMP. Kl. 10:53 kører 2 KVG i position på vej vest om lejren med retning Divusa. Kl. 11:06 lyder ca. 3 KVG-skud. Der er igen kraftig røgudvikling ved busterminalen. Kl. 11:50 skydes med morter fra positioner nord for byen mod Bos. Novi. Kl 12:05 er der igen granatnedslag i byen og KVG-skud op gennem byen. Kl. 12:15 rykker infanteriet frem gennem byen, sandsynlighed for artilleri er aftagende idet HV infanteri avancerer uden større besvær. Kl. 12:45 høres kraftig artillerinedslag mod syd (Bos. Novi). Kl. 14:05 konstaterede MJ Jensen at hans telefonkabel var skåret over af et fragment fra en granat. Fra kl. 16:55 er der fortsat rengøring i Dvor by. Rengøringsmidler: KVG - ART - MT -TMG. Kraftig nedskuring af diverse bygninger med kampvogn. Extermination af store og små dyr med moderat hastighed. Kl. 17:35 rykker 2 delinger frem i spredt orden tilsyneladende til sikring af vejene og nordlig del af byen. Kl. 18:20 overflyves byen fra nord til syd af MIG-21. Returnerer straks efter mod nord uden at bombe. Så det er sikkert kun fotorekognoscering af broen ved BOSANSKI NOVI. Lidt over 18:30 bliver 2 soldater ført ud af et hus med hænderne over hovedet ud for GRÅ 1, som er kodebetegnelsen for en af VEDLDEL's nærforsvarsstillinger. Part ukendt. Klokken 19:30 bliver de døde i skolen, i samarbejde med HV, dækket til med blå lagner. Alt foregår på en pæn og anstændig måde.

Camp Bulow, Kostajnica

Den kroatiske civiladministration gennemfører rekognoscering i byen. Om eftermiddagen afgår en pansret mandskabsvogn med stabsdelingsføreren, signalspecialister og bataljonens ingeniørofficer fra lejren for at besigtige og eventuelt udbedre skader på signalhøjen. Under turen igennem byen observeres omfattende ødelæggelser, første brofag på broen til Bosnien er væk og flere steder er kablerne til signalhøjen brændt over. Signalhøjen er heldigvis intakt.


Årstal: 1995

Kilde: https://www.unprofor.dk/krigen/operation-storm/danbat-dagbog/9-august-1995/