Operation Storm - den kroatiske erobring af Krajina 1995

Uddrag af Danbat Daily Sitrep

HV har nu kontrol med hele den nordlige del af DANBAT's ansvarsområde. HV udfører oprydningsoperationer og antisnigskyttepatruljer i hele den nordlige del af ansvarsområdet. I den sydlige del af området holder HV presset oppe på de resterende og rystede ARSK styrker. HV rykker fremad i en langsom men stadig fart. Omkring middag passerede HV ND05 (Divusa) og avancerede videre ad vejen sydpå mod Dvor. Kampene mellem HV og ARSK fortsætter på et intensivt niveau i den sydlige del af DANBAT's område.

Camp Dannevang, Dvor

Kl. 00:40 meldes fra ND 71 om en del soldater, ikke så mange civile som tidligere. Samtidig er der brand i et hus, som ligger tæt ved posten. lngeniørdetachementets soldater (IG) har ikke længere observation til den person, som kl. 00:42 er gået ind på skolen, bevæbning kan på grund af mørke ikke konstateres. KL. 01:25 melder ND 71 at branden nærmer sig deres position, dog er der et hus imellem. Kl. 03:35 er branden ved broen ved at ebbe ud, flygtningestrømmen er aftagende. Kl. 03:48 hører ND 07A bæltestøj fra kampvogne eller lignende fra skoven nordvest for Dvor by. Kl. 05:00 er der kun 2-3 flygtninge i minuttet ved ND 71. Kl. 05:58 meldes om plyndring af Dvor by.

Vedligeholdelsesdelingen (VEDLDEL) melder Kl. 06:03 om 3 soldater ved fabrikken, som er nabo til lejren. 1 af dem løber ind i fabrikken. Forsvinder igen 5 minutter senere. Kl. 06:10, oprensning i huse ved omfartsvejen. Den pansrede mandskabsvogn (PMV) ved førerbunkeren melder om 8 stk. TAM-lastbiler med lille kanon kørende gennem byen mod syd. Forbered at modtage dele af staben med 2 timers varsel, lød ordren nordfra kl. 09:56. Det var meningen at CH/DANBAT skulle til Dvor, for at monitere flygtningestrømmen. Det blev dog aflyst idet HV genoptog kamphandlingerne. Kl. 17:35 kampvognsskud, samt kraftig håndvåbenild i byen. De fire mand på ND 71 beordres af serberne til at forlade posten. Lidt senere beordrer serberne de danske soldater til at kæmpe på deres side mod kroaterne. Kl. 17:45 ses en T55 kampvogn fra VEDLDEL position kørende mod syd. Kl. 17:47 kalder ND 71 og siger at de ikke længere må tale med os. Kl. 17:50 nok en T55 ved VEDLDEL kørende mod syd. Kl. 17:51 meldes til hovedkvarterets taktiske operationscenter (TOC), at radioforbindelsen er mistet til folkene fra ND 71. Kl. 17:51 observerer VEDLDEL soldater i byens kirketårn. Kl. 18:00 skiftes frekvens på radioen, da radioen fra ND 71 er på ARSK hænder.

Navnene på de fire mand, som er tilbageholdt af ARSK: SG N-N, KS N-N, KS N-N og, KS N-N (navne sløret, men er bekendt af unprofor.dk). Kl. 18:02 får vi igen forbindelse med ND 71. De får ordre til at trykke sig. Kl. 18:07 beordres tolken af TOCén til, via radioen på OP ND 71, at kontakte ARSK og forklare dem HV betingelse for våbenhvile, da vi formoder at de har bemandet posten og derfor lytter på radioen. Kl. 18:19 går der 3 KVG-skud fra sportsplads umiddelbart syd for lejren. Kl. 18:24 er de 4 mand fra ND 71 ikke længere bevogtet af ARSK. De overvejer at trække mod skydebanen, og kl. 18:26 gør de det, og går i skjul. Straks efter søger de i vestlig retning. Fra IG bunker meldes kl. 19:35 om afsiddet gruppe, som rykker frem mod syd ad vejen gennem Dvor by, medbringende klargjorte panserværnsraketter. Kl. 20:00 er der igen artilleri over Dvor, så alle er helt nede i bunden af dækningerne. Et kvarter senere er ART direkte over lejren. Kl. 20:30 meldes om snigskytter tæt på Camp. Kl. 21:30 er der tæt på 50 mand på skolen. Kl. 22:00 er der kontakt med CH/DANBAT som siger, at han har kontakt til HV (LO) i Kostajnica.

Camp Bulow, Kostajnica

I løbet af mandag morgen beskydes Kostajnica igen med artilleri. Ved middagstid afleveres de to soldater fra ND 53, af 2 serbiske soldater, frataget alt tøj og personlig udrustning. De er meget forslåede og rystede men glade for at være blandt venner igen. Mandag eftermiddag indtager de kroatiske enheder Kostajnica, og der høres hårde kampe i centrum af byen. En del huse står i brand, og derved også vores telefonkabler. Den primære telefonforbindelse til kompagnierne virker således ikke mere og forbindelsen holdes nu via bataljonens VHF-net. I løbet af aftenen får CH/DANBAT kontakt til den kroatiske forbindelsesofficer i Kostajnica. Kamphandlingerne i byen ser ud til at være afsluttet omend der stadig høres spredt skydning og der meldes om evt. snigskytte-aktivitet ved broen til Bosnien i Kostajnicas centrum. Personellet i Camp Bulow kan nu sove påklædte i deres prefab's igen, dog bibeholdes en sikkerhedsbesætning i vitale dele af lejrens nærforsvar.

Infirmeriet i Kostajnica

Kroaterne har indtaget Kostajnica og alt er roligt.


Årstal: 1995

Kilde: https://www.unprofor.dk/krigen/operation-storm/danbat-dagbog/7-august-1995/