Operation Storm - den kroatiske erobring af Krajina 1995

Uddrag af Danbat Daily Sitrep

Klokken ca. 05:00 lød luftværnssirenen i Sunja. Samtidig rapporterede poster fra B-KMP om artillerinedslag både i adskillelseszonen, som adskiller serbere og kroater (ingenmandsland) også kaldet ZOS, i Petrinja og formentligt også i Sisak. Klokken 05:30 kom de første meldinger om artillerinedslag i Sunja. I løbet af morgenen blev der rapporteret nedslag overalt i adskillelseszonen. Lidt senere meldes om udgående artilleri fra Kostajnica. Antallet var ca. en hvert andet minut. Ind imellem blev der affyret enkelte rør med flerrørsraketkaster. Klokken 05:45 blev der rapporteret om uidentificeret luftfartøj over Petrinja.

På en af DANBAT's poster i adskillelseszonen (ND23) er serberne trængt ind bag hegnet. DANBAT har protesteret til 26 BDE. l den centrale del af adskillelseszonen i DANBAT's ansvarsområde stoppede artilleriilden omkring klokken 06:30, kun for at starte igen klokken 07:15. Ildkamp foregår omkring finerfabrikken "FINEL" som holdes af den Serbiske Hær (ARSK). Den Kroatiske Hær (HV) er kommet ind i ND40B, DANBAT har affyret varselsskud og protesteret til forbindelsesofficeren for de kroatiske styrker (LO Brest).

Camp Dannevang, Dvor

Fredag den 04 AUG blev chefen alarmeret kl. 04:00 om morgenen, hvorefter vagten kom rundt og vækkede folk, så alle var oppe, da klokken var ca. 05:00. "Kroaterne har angrebet Petrinja" lød meldingen, så det var med at komme op og i tøjet. Klargøring til nærforsvar af Camp Dannevirke blev iværksat, udlevering af feltrationer og brikvand til bunkeranlæggene. Godt nok forbandede vi arbejdet, da anlæggene skulle bygges, men det skulle snart vise sig at vi fik brug for dem.

l løbet af dagen blev signalforbindelserne udbygget, der blev lagt dobbelt feltkabel ud, således at telefonforbindelserne internt i lejren fungerer selvom et artillerinedslag klipper en ledning over. Vi får den tragiske besked, at en sergent fra B- KMP er faldet, da han efter at have været i serbernes varetægt med vold, slipper fri under et artilleri angreb, bliver ramt af kroatisk ild.

Camp Bulow, Kostajnica

Kl. 05:30 briefes STDEL, overvågnings- og patruljesektionen (OVPTRSEK) og Tactical Air Control Patty (TA CP) af CHIDANBAT.- "Kroaterne har indledt et massivt angreb på Serbisk Krajina". Camp Bulow klargøres til nærforsvar, herunder køres en pansret mandskabsvogn (PMV) i stilling ved hovedvagten og lejrens anden PMV køres i stilling ved bagporten. Dagen igennem følges situationen, og der observeres udbygning af stillinger syd for lejren på den Bosniske side af floden Una.

Infirmeriet i Kostajnica

Vi blev vækket kl. 04:40 med ordene: Situationen er meget tilspidset, der er iværksat diverse forholdsregler. Meldingen lød - Kroaterne angriber de serbiske stillinger i området. Vi stod op helt fortumlet, ingen var rigtigt klar over hvad meldingen betød, eller hvad der nu ville ske. Vi var gået ind i spiseafsnittet og var så småt i gang med morgenmaden, da vi hørte det første morternedslag. Vi bliver bombarderet af morterer i to byger, af 30-40 skud, der lå i en afstand af 200 meter til 1 km fra Infirmeriet. Der kom mange meldinger over radioen, om at kroaterne havde angrebet i 2 akser. Ved ND 40 og ved os 00. Under angrebet fik vi en pace, som er en elektronisk kodet melding over radioen, om, at ved ND 40 (crossingen) var der en dansk soldat hårdt såret på grund af at serberne havde indtaget deres OP. Kroaterne begyndte så at beskyde OP'en og serberne stak af, hvilket fik den danske sergent til at gå ud og vinke med sin hjelm for at bekendtgøre, at der nu kun var UN soldater tilbage på posten. Idet han trådte frem blev han beskudt, formentligt med en 84 MM kampvognskanon. Skuddet landede ca. 3 m. foran sergenten, og han blev hårdt kvæstet. 10 minutter senere var han på vej i ambulance til sygehuset i Sisak. Meldingen lød, at hans situation var yderst kritisk. Han døde inden de nåede frem.

Ved ca. 15:00-tiden begyndte de serbiske ambulancer at ankomme med døde og sårede til den serbiske del af sygehuset her i Kostajnica. Næste hændelse skete kl. ca. 22:00. En serbisk soldat og to kvinder kom bærende på en lille pige på omkring 5 år, som var kommet til skade. De havde søgt hjælp på det serbiske hospital, men var blevet afvist grundet de mange krigsskader. De henvendte sig derefter til os for at få hjælp. Der blev taget et røntgenbillede og man konstaterede fraktur. Det var et let brud, og der blev lagt en dorsal gipsskinne. Den lille pige var under hele forløbet tapper og sagde ikke en lyd.


Årstal: 1995

Kilde: https://www.unprofor.dk/krigen/operation-storm/danbat-dagbog/4-august-1995/