Operation Storm - den kroatiske erobring af Krajina 1995

Uddrag af Danbat Daily Sitrep

Det er lykkedes HV at indtage vitale områder i DANBAT's ansvarsområde. I D-KMP område er situationen rolig, Dubica er under kontrol af HV og HV har vist interesse i at samarbejde. I C-KMP ansvarsområde har HV nu kontrol over SUNJA 5 og rykker frem mod syd mod Kostajnica. I B-KMP område har HV kontrol over Petrinja og også her er HV samarbejdsvillige. I A-KMP område er situationen rolig, HV har nu total kontrol over området ved Blinjskikut.

I STKMP område har situationen været rolig hele dagen, mange flygtninge har forladt Krajina over broen ved Bosanski. 5 NOVI via ND 71. Ved hovedkvarteret har situationen været spændt, adskillige ARSK enheder har passeret lejren. I to tilfælde har der været udvekslet skud mellem ARSK og lejren. Alle OP/CP har lidt under ARSK ydmygelser og chikane og få OP/CP er blevet angrebet, våben og udrustning er blevet stjålet.

Camp Dannevang, Dvor

Kl. 14:50 ses en lastvogn med firlingeaffutage (4 tunge maskingeværer til bekæmpelse af primært fly) 100 m fra bagport. Hvorhen den kører vides ikke. En tung transportvogn ses kørende på omfartsvejen mod ND 71. Samtidig trænger 10-12 soldater ind i huset med antenner skråt bag bagporten. De henter en lille kranvogn og kører op mod byen. Kl. 14:58 melder ND 05A om kraftig eksplosion med efterfølgende røgudvikling 5-7 km vest for dem. De gætter på et ammunitionsdepot. Måske Volinja-depotet, hvilket bliver meldt til 61, som er kaldetal for DANBAT's operationscenter. Klokken 15:10 henvender 2 Krajina-serbiske soldater sig i hovedvagten og beder om en bil, så de kan komme til Bosnien. De bliver jaget væk. 15:30 er de ved bagporten og forlanger at STKMP overgiver sig og udleverer materiel og biler. Da dette nægtes, truer de chefen med at han vil være skyld i at hans soldater og han selv skal dø. Kl. 17:32 går en af soldaterne i stilling på et fladt tag 150 m fra lejren og klargør en panserværnsraket til bekæmpelse af kampvogne (PVR), og STKMP går i nærforsvar. Soldaten affyrer sin PVR og rammer 2 vandtanke som gennemhulles. KMP besvarer ilden og derefter er alt roligt.

Camp Bulow, Kostajnica

Kl. 04:45 iværksætter kroaterne igen kraftig ildforberedelse over Kostajnica by. ARSK enheder passerer nu hovedvagten i stort antal og optræder op ad formiddagen provokerende over for vagten. Soldaterne, som passerer vagten, virker meget trætte og hovedkvarteret forventer nu et snarligt kroatisk angreb på Kostajnica. CH/DANBAT advarer kommandanten i hovedkvarteret (KIH) om faren for eventuelle gidseltagningsforsøg fra serbisk side. Søndag formiddag trues hovedvagten af desperate soldater, hvoraf en er bevæbnet med en panserværnsraket (PVR). Der afgives to varselsskud fra lejren mod de serbiske soldater, som nu har truet personellet i hovedvagten. Vagtpersonalet trækker sig hurtigt tilbage fra hovedvagten, og glemmer derved et let maskingevær (LMG), som serberne derefter tager i deres besiddelse. En panserværnsraket affyres øjeblikket efter mod hovedvagten, raketten rammer en betonklods og serberne trækker sig tilbage under afgivelse af håndvåbenild mod lejren. Over middag oplever hovedvagten en "drive-by-shooting" hvorunder flere projektiler slår ind i træværket. Senere ankommer 10-15 desperate serbiske soldater, som forlanger hovedkvarterets overgivelse, samt udlevering af våben, ammunition og køretøjer. Da dette bliver afslået, beskydes lejren, hvorunder flere af lejrens soldater befinder sig i skudlinien. Radiostationen, som holder forbindelsen til Danmark, bliver truffet.

Infirmeriet i Kostajnica

Alt var roligt indtil kl. 04:00, da en UNCIVPOL bil med stor hastighed kørte op foran INF og bremsede. Ud sprang 5 uniformerede serbere og råbte på tysk at de ville have D-Mark eller Dollars. Der bliver råbt alarmering, og de indser, at vi er for mange, hvorpå de flygter. Så har vi ro indtil kl. 04:40, hvor de vender tilbage. Der bliver igen råbt alarmering, og alle kommer hurtigt ud og indtager deres pladser bag dækningen. Ordren "Tag ladegreb og afsikre" bliver givet. Der bliver ikke løsnet et skud fra os, men de når at stjæle en jerrycan med diesel og på vej væk, affyrer de en byge, der rammer vinduesrammen 2 meter over hovedet på os. Kl. 05:00 starter nye artilleri nedslag i afstand 50 - 200 meter fra os. Nu er vi trætte, og håber på lidt ro. Det får vi indtil kl. 10:00, hvor vi bliver udsat for 2 serbiske MIG 21 jagere, der beskyder vejen nedenfor infirmeriet, fra øst mod vest med 23 mm. dobbeltløbede maskinkanoner, og en time efter igen, men denne gang fra vest mod øst. Det sidste serberne foretager sig, inden de forlader området, er at afbrænde de nærliggende huse og ammunitionsdepoter. Det medfører en del detonationer og vildfarende fragmenter.


Årstal: 1995

Kilde: https://www.unprofor.dk/krigen/operation-storm/danbat-dagbog/6-august-1995/