HQ-Coy - Dannevirke - Dvor

Dannevirke var den største af lejrene og indeholdt den danske bataljons stabskompagni (DanBat HQ-COY) fra oprettelsen i 1992 til evakueringen 19 september 1995. Lejren var bemandet med ca. 350 mand, 90 beboelsescontainere, 8 bade containere og 17 køkken containere, foruden en mængde containere og telte til reservedele, kontorer, opbevaring, ammunition og værksteder.

Derudover var en del kontorer indrettet i en gymnastiksal på skolen i Dvor, ligesom en mindre bygning fungerede som lager og træningssal.

Formålet med lejren var primært at være serviceorgan for den danske bataljon. Funktionelt bestod lejren af en kommandodeling, der igen bestod af et kommandokontor, der blandt andet håndterede personel, en sektion til forsyninger, kommandantskabet, køkkensektionen og signal sektionen. Intendantursektionen bestod af regnskabskontoret, kantinen og postkontoret. Forsyningsdelingen varetog blandt andet material, ammunition og drivmidler som benzin og diesel. Vedligeholdelsesdelingen varetog vedligeholdelse af køretøjer, våben, elektronik og reservedele. Transportdelingen var ansvarlig for transport og bjergningskøretøjer. Ingeniørdetachementet bestod af en ingeniørafdeling og en ammunitionsrydning sektion og slutteligt Ingeniørdetachementet, der bestod af en ingeniørafdeling med en murer-, tømrer- og elektrikergruppe, en ammunitionsrydning sektion og afdelinger til vedligeholdelse af VVS og maskiner.

Derudover var Station 8 (politistationen) placeret umiddelbart uden for Dvor-lejren.

Der blev gjort et stort stykke arbejde med at gøre denne lejr "hyggelig" med gangstier belagt med småsten, blomsterbede og lignende. Hvert hold der var udstationeret gjorde sit for at sætte deres eget præg på lejren. Berømt var Hold 3´s messeområde, der bestod af nogle store telte samlet i en U-form, hvor der i midten var en terrasse med borde, stole og et springvand, hvor vandet sprang op af et toilet.

Sanitetsdelingen

SANDEL var en del af HQ-COY, men havde til huse på det lokale hospital i byen Kostajnica. Derudover var en Ambulancegruppe udstationeret i Dvor-lejren til mindre akutte job. Midt i hold 3 blev gruppen flyttet op til D-Coy's lejr i Dubica.

Enheden bestod blandt andet af 3 læger, 1 tandlæge, 3 sygeplejersker, en infirmeri sektion med 10 soldater og 4 ambulancer med 3 mand på hver.

Kilde: https://www.unprofor.dk/lejre/hq-coy/