Dannelsen af de forenede nationers fredsbevarende styrker i ex-Jugoslavien

UNPROFOR (United Nations Protection Force) blev etableret 21. februar 1992 efter Resolution 743 blev vedtaget af FN's sikkerhedsråd. Formålet med UNPROFOR var at placere fredsbevarende styrker i Kroatien for at sikre freden mellem den kroatiske løsrivelses hær og det serbisk besatte Krajina område. Mandatet blev senere udvidet til Bosnien-Herzegovina, indtil den Jugoslaviske borgerkrig fandt en fredelig, politisk løsning. Senere resolutioner udvidede området for UNPROFOR yderligere til også at dække Serbien-Montenegro og Makedonien.

Hvor mandatet i Kroatien primært var grænseovervågning og observation, blev mandatet i Bosnien-Herzegovina udvidet med flere humanitære opgaver, herunder sikring af Sarajevo lufthavn og en korridor mellem lufthavnen og Sarajevo by, eskorte og sikring af humanitære kolonner samt sikring og beskyttelse af de sikre områder Srebrenica, Bihac, Sarajevo, Goražde, Žepa og Tuzla.

UNPROFOR fungerede indtil 31. marts 1995, hvorefter styrkerne overgik til andre missioner, herunder IFOR og KFOR under NATO-kommando.

Det Kroatiske område Krajina blev delt op i fire sektorer, der igen blev delt op i områder, hvor hvert land deltagende i UNPROFOR, varetog opgaverne i hver deres område. Danmark havde primært ansvaret for Sector North, der bestod af et trekantsområde fra Zagreb ned mod Una-floden, med hovedkvarter i den lille kurby Topusko.

Der har i alt deltaget 38.599 soldater fra 42 forskellige nationer, heraf 684 observatører. Derudover deltog 803 politifolk, 2.017 andre civilt ansatte og 2.615 lokalt ansatte som tolke, rengøringsfolk og lignende. Danmark har bidraget med 8.044 soldater til UNPROFOR missionen.

Under tjenesten har 159 internationale FN soldater, 3 FN observatører, 1 civil FN politimand, 2 internationalt civilt ansatte og 2 lokalt ansatte mistet livet ifølge FN's officielle kilder. Danmark har mistet 3 soldater i direkte kamphandlinger og yderligere soldater som følge af ulykker, selvmord eller andet.

De samlede omkostninger til opretholdelsen og driften af UNPROFOR er angivet til cirka US $4,6 milliarder, hvilket svarer til omkring 37 milliarder danske kroner. Det vides ikke hvor meget missionen har kostet den danske stat.

Kilde: https://www.unprofor.dk/unprofor/