Operation Storm - den kroatiske erobring af Krajina 1995

Uddrag af Danbat Daily Sitrep

Situationen i den nordlige del af DANBAT ansvarsområde er fortsat rolig og DANBAT forbereder nedlæggelse af OP/CP i den tidligere adskillelseszone (ZOS). I den sydlige del af ansvarsområdet fortsætter kampene med uformindsket intensitet i Dvor by og konfrontationslinien er beregnet til at gå gennem midten af byen i øst-vest retning. Intensive kampe fra hus til hus i Dvor by. Der er indikationer at både ARSK, HV og ABIH er involveret i kampene. Der har været diverse møder mellem CH/DANBAT og HV, for at lette trykket på Camp Dannevirke i Dvor.

Camp Dannevirke, Dvor

Kl. 00:48 ses 5 militære lastvogne ud for hovedvagten. Personel i 3 af dem. Kl. 00:55 en kampvogn under fremrykning fra et område omkring Brigadehovedkvarteret i Dvor (BDE) mod syd. Et minut senere melder Intendantursektionens soldater (IT-SEK) at der er en mand i lejren, fulgt af 3 schæferhunde. Kl. 01:22 er manden i lejren stadig ikke fundet. Kl. 01:42 er to personer uden for hegnet (sandsynligvis flygtninge) set gående nord for lejren, langs hegnet. Kl. 02:20 er der måske kontakt med ham, der hoppede over hegnet, hesteskoen bliver afsøgt, dog uden resultat. 3 ARSK soldater løber over marken ved hovedvagten kl. 03:11. Lastvogne kører ind i og ud af Dvor mod nord (måske sanitet). Kl. 03:33 går lyset ud mod skolen ved IT-SEK bunker i stykker. Igen kl. 06:00 detonationer og skydning med håndvåben. Kl. 07:15 kraftig shelling d.v.s. granatnedslag, fragmenter falder ned over lejren. KVG på vestlig vej skyder op gennem byen. Kl. 08:04 igen skud fra KVG på vejen. Artilleri og morternedslag vest for lejren. Skuddene kommer fra retning ND 07A. Kl. 08:10 er der sporadisk kampvognsskydning øst for lejren mod BOSANSKI NOVI, som er byen der ligger lige overfor ND 71, på den anden side af floden. Kl. 08:15 skyder ART fra en position ved 07A mod Bos. Novi. Kl. 08:40 skydes med flerrørsraketkaster fra ND 07A mod syd. Kl. 08:48 indskyder en kroatisk kampvogn sin kanon ved at skyde mod elmast på østside af UNA. Kl. 08:52 tager kroaterne 2 serbiske krigsfanger, set af VEDLDEL (grå 2). Kl. 09:00 observeres x-antal soldater i grøften ved hovedvagten, skydende let maskingevær (LMG)-byge mod syd. De har amerikansk-lignende baseball-caps på. Serbisk soldat fra cementfabrikken skyder på kroater, som er ud for hovedvagten. Samtidig skyder en kampvogn med sin kanon i øst-sydøstlig retning. 09, som er kaldetal for Panserværns- raketdelingsføreren (PVRDEL) skal, såfremt soldat på cementfabrikken skyder ind i lejren, prøve at "dysse ham ned". Der lyder igen KVG skud fra byen. Ved hovedvagten ligger en såret kroatisk soldat, han søger sammen med kroatisk feltpræst via 09 at få hjælp i lejren. Endnu engang skud fra fabrikken. Vi forsøger førstehjælp til den sårede kroat. Der smides forbindinger og morfin ved bommen, feltpræsten hopper ind gennem pigtråden og henter det, får flået sin uniform, og hopper igen ud på den anden side af hovedvagten, hvorefter den sårede trækkes i dækning bag jordbunken uden for lejren af sine egne og afventer ambulance.

Klokken er nu 09:36. Alt personel er i bunker igen klokken 09:56. Det virker som om HV vil plastre Dvor til med artilleri med efterfølgende infanteriangreb gennem byen. Klokken 10:01 vil den kroatiske forbindelsesofficer i Divusa vide, hvor hans sårede soldat befinder sig. Der meldes at han er trukket bagud mod nord. 10 minutter senere høres nedslag i udkant af byen i sydvestlig retning. Fra skudafgang til nedslag går der ca. 7-8 sekunder, så det må være morter. Kl. 10:34 høres kampvognsskud, det lyder som om der skydes i nordlig retning. Fra TOCén meldes kl. 11:05 om 2 UN-PMVér i området ved Kostajnica. STKMP afkræfter: Vi har alle vores PMV'er inde. Måske er det A-KMP, som roterer folk på OP ND 54 ved Volinja-depotet? Klokken 11:30 melder 09 at der stadig er HV til venstre for hovedvagt ved de røde huse. kl. 12:00 ses uidentificeret mand i lejren ved VEDLDEL terrasse (HV-soldat, deserteret). Chefen og Milka løber ned til signalcentret for at fastslå hans identitet. Klokken 12:10 skydning vest for lejren. Ca. 30 minutter senere skydes med KVG umiddelbart vest for lejren. Klokken 14:30 kæmper de stridende parter nært om skolen i Dvor. Skolen har modtaget X-antal skud evt. panserværnsraketter og håndgranater. Fem minutter senere kastes håndgranat ind i skolen. Nogle af de handicappede som er efterladt i skolen beordres med hænderne på nakken ud af skolen under våbenmagt. Kl. 14:50 observeres patrulje ved VEDLDEL gående mod skolens indgang og kort efter meldes fra FSBM bunker på taget af hovedkantinen om likvidering af resterende handicappede på skolen. Klokken 15:00 er husrækken ved busstationen i brand (meget kraftig brand kl. 15:10). Kl. 15:21 bekræftes 5 personer liggende ubevægelige i skolens aula. Kl. 15:45 meldes om bæltestøj fra pansrede køretøjer ved busstationen.

Cirka kl. 17:45 bomber 2 kroatiske jagerfly Bos. Novi. Der høres 4 kraftige detonationer. Kl. 18:02 høres lyde umiddelbart bag plankeværket ind til skolen. Det er 4 pattegrise, som er sluppet ud af deres sti et sted i byen viser det sig. Lidt i ni høres kraftig skydning mod nordvest i retning Glina vejen. NDE 05 (Divusa-lejren) melder at de har problemer med radioen, ingen strøm. Kl. 22:20 er der opstart af kampvogne og/eller pansrede mandskabsvogne i Dvor, salver med lysspor passerer hen over lejren, spredte kampe i byen på begge sider af lejren. Kl. 22:30 er der stille som graven. En time senere slækkes beredskabet, således at 113 kan hvile uden støvler.

Camp Bulow, Kostajnica

Klokken 02:48 høres en kraftig detonation og nærforsvaret besættes. Flere vinduesrammer er blæst ud og vinduer i CAMP-bygningen er smadret, ligesom en del afskærmningsplader er væltet. Senere viser det sig at kroatiske enheder har sprængt broen til Bosnien. Dagen igennem høres stadig skydning i Kostajnica by. Situationen er nu rolig og de første møder i hovedkvarteret mellem CH/DANBAT og kroaterne afholdes. Situationen i Dvor følges nøje.

Infirmeriet i Kostajnica

Kl. ca. 02:00 - alt er fredeligt - de fleste ligger og sover. Pludselig høres et kæmpe brag, vinduer bliver trykket ind og et stort lysglimt ses over broen, der forbinder Kostajnica og Bosnien. Senere får vi at vide at landfæstet og 25 m. bro er bortsprængt med ca. 500 kg. sprængstof. Hermed er Operation Storm ovre for vores vedkommende.


Årstal: 1995

Kilde: https://www.unprofor.dk/krigen/operation-storm/danbat-dagbog/8-august-1995/