Om unprofor.dk

Denne hjemmeside er nu i sin fjerde og formedentlig sidste overordnede version, efter at have skiftet mellem forskellige identiteter siden den første version blev oprettet i 1998.

Det første version var en side omkring min egen udstationering i ex-Jugoslavien. Kort efter besluttede jeg at lave et forsøg med at konvertere dén version til også at indeholde et community - altså et samlingssted - for andre veteraner fra UNPROFOR udstationeringer. Dette community har kørt i længst tid, men er aldrig rigtig blevet den store success. Jeg får dog mange henvendelser fra folk, der kan lide siden, men jeg har aldrig rigtig følt den har tjent sit formål.

I 2005 besluttede jeg - efter opfordring - at ændre hjemmesiden til en solid kilde til informationer omkring UNPROFOR. Dette var et større arbejde, og da jeg langt fra havde tiden til det, var jeg betænkelig ved, om projektet nogensinde kunne blive færdigt.

I 2007 satte jeg nyt layout på og begyndte arbejdet med at re-organisere siden og åbne for nye muligheder for, at der kunne oprettes redaktører, der kunne indlægge deres egne billeder og historier. Dette arbejde står stadig på.

Det er imidlertid mit håb at kunne trække på de entusiastiske besøgende og ved deres hjælp få samlet så mange informationer som muligt. Hver mand er garanteret at have et godt bidrag, så jeg skal blot have det lokket frem. Midlet til dette håber jeg bliver nogle nemme værktøjer her på siden, der skal gøre det så bekvemt som muligt at være fast eller midlertidig bidragyder eller redaktør. Dette vil komme hen af vejen.

Den danske version vil være den absolut primære, men grundet mange udenlandste besøgende, forventer jeg et nogenlunde minimum af oversatte sider til i hvert fald engelsk og med lidt håb og god vilje hollandsk, såfremt der kan findes frivillige oversættere.

Hvad jeg mest af alt mangler af materiale, er de gode beretninger fra den enkeltes udstationering. Hvor boede man, hvor arbejdede man, hvad bestod det i, hvad oplevede man og så videre. Gerne så meget som muligt, der kan have interesse for andre. Ligeledes billeder er en stor mangelvare. Jeg har selv en del, men de er overvejende af ringe kvalitet, så jeg skulle gerne bruge mange flere. Dertil andre effekter som oversigtskort, suveniers tingen-tangel og andet, som er muligt at fremvise på en hjemmeside.

Med venlig hilsen

Karsten F. Gryet