Ophavsret og neutralitet

Ethvert indhold på denne side er beskyttet af loven om ophavsret, LBK nr. 740 af 30. juni 2004.

Det er ikke tilladt på nogen måde at kopiere det hele eller dele af denne hjemmeside uden skriftlig accept fra indehaveren af ophavsretten, Karsten Fredslund Gryet. Det er således ikke tilladt at kopiere tekster, billeder eller andet fra denne hjemmeside til brug på andre hjemmesider, i trykte medier eller på anden måde anvende materiale fra denne hjemmeside.

Undtagelser indbefatter billeder og tekster, som hjemmesidens brugere har tilføjet hjemmesiden. I det tilfælde gælder loven om ophavsret for dette materiale som tildelt den enkelte bruger. Generelle løsindlæg i form af indlæg i forummet, gæstebog og kommentarer til enkelte sider, tilfalder denne hjemmeside frem for de enkelte skribenter.

Det er tilladt at anvende materiale til undervisning i skoler, gymnasier og lignende institutioner uden skriftlig accept.

I tilfælde hvor der er anvendt materiale fra andre kilder, gælder ophavsretten den enkelte kilde.

Ophavsretten er gældende fra produktionen af det enkelte værk, værende i form af et billede, en tekst eller lignende.

Læs loven om ophavsret.

Neutralitet

Denne hjemmeside stiller sig neutralt mellem samtlige parter i den jugoslaviske borgerkrig. Dette betyder ikke, at hjemmesiden ikke forholder sig kritisk eller kritiserede til episoder, hvor en af parterne har begået krigsforbrydelser.

Hjemmesiden er ment som en informativ og dokumenterende hjemmeside uden politisk indgangsvinkel. Det er ikke hjemmesidens mål eller mening at fremhæve eller nedtone politiske, religiøse eller kulturelle holdninger eller synspunkter, for at tilgodese en eller flere parter i borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien.

Kilde: http://www.unprofor.dk/dk/neutralitet.asp