Ophavsret og neutralitet

Ethvert indhold på denne side er beskyttet af loven om ophavsret - se Ophavsretsloven.

Det er tilladt til brug privat eller til undervisning og opgaver i skoler, gymnasier og andre undervisningsinstitutioner med kildehenvisning at kopiere tekster og billeder fra denne hjemmeside.

Det er tilladt elektronisk og i tryk for veteranforeninger, Danmarks Veteraner, De Blå Baretter og FN Museet i Frøslev både kommercielt og ikke-kommercielt - i fair omfang - med kildehenvisning at kopiere tekster og billeder fra denne hjemmeside.

Det er ikke tilladt udover de ovenfor nævnte at kopiere tekster, billeder eller andet fra denne hjemmeside til brug på andre hjemmesider, i trykte medier eller på anden måde anvende materiale fra denne hjemmeside, uden skriftligt accept.

Ved kildehenvisning til materiale, hvor der på denne hjemmeside er anført en specifik forfatter eller fotograf, skal dette medtages.

Neutralitet og formål

Denne hjemmeside stiller sig neutralt mellem samtlige parter i den jugoslaviske borgerkrig. Dette betyder ikke, at hjemmesiden ikke forholder sig kritisk eller kritiserede til episoder.

Hjemmesiden er ment som en informativ og dokumenterende hjemmeside uden politisk eller religiøs indgangsvinkel. Det er ikke hjemmesidens mål eller mening at fremhæve eller nedtone politiske, religiøse eller kulturelle holdninger eller synspunkter, for at tilgodese en eller flere parter i borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien.

Hjemmesiden er udelukkende med det formål at samle dokumentation for den danske deltagelse i UNPROFOR missionen.

Kilde: https://www.unprofor.dk/om/ophavsret/