Blog, nyheder, artikler og historiske genopslag

Pressemeddelelse af Bjarne Hesselberg, formand for De Blå Baretter

Børn af udsendte soldater mangler støtte og hjælp til at håndtere uforståenhed og de mange spørgsmål fra skole og kammerater, viser ny undersøgelse fra Forsvaret. Ifølge undersøgelsen er de pårørende ellers tilfredse med forsvarets information og rådgivning. Landsforeningen for hjemvendte soldater, De Blå Baretter, kræver mere fokus på generel oplysning til befolkningen, deriblandt skoler. Og de kræver særlige indsatser for at støtte børnene i deres dagligdag med venner, skoler og fritidsliv.

Generelle personlige udfordringer for soldaternes børn og samlevere:

  • Få hverdagen til at fungere
  • Savnet til den udsendte
  • Frygten for at der skal ske noget
  • Håndtering af børnenes hverdag og reaktioner
  • Omverdenens reaktioner

Kilde: www.forsvaret.dk/FPT

Hvad laver din far i Afghanistan?
Savnet til far og frygten for om han kommer hjem igen fylder meget hos de adspurgte soldaterfamilier, og det bliver ikke nemmere, når de dagligt konfronteres med spørgsmål fra lærere, klassekammerater eller kollegaer. Det viser en ny undersøgelse fra Forsvaret blandt pårørende til udsendte soldater.

Rapporten påpeger 5 personlige udfordringer, der går igen hos flertallet af de adspurgte. Mange føler således, at de står til regnskab for Danmarks udenrigspolitik, og skal forsvare udsendelsen af soldater. Landsformanden for De Blå Baretter, Bjarne Hesselberg, påpeger, at der er behov for en ny undersøgelse af, hvordan børn påvirkes, når deres far udstationeres som soldat.

”Der er et klart behov for en ny undersøgelse blandt soldaterne børn, som kan udstikke nye retningslinier for støtte til soldater-børn. At få hverdagen til at fungere og leve med et dagligt savn til den udsendte er i sig selv en stor udfordring. Vi skylder de pårørende ægtefæller og især børnene, at de ikke også skal stå for oplysningen til resten af Danmark om, hvad deres mand eller far laver i f.eks. Afghanistan. Og vi kan især ikke forlange, at børn skal stå så meget alene med forklaringerne til alle deres venner og klassekammerater. Og det er bestemt ikke altid, at børnene møder forståelse og hjælp fra skolen eller SFO’en."

Mange pårørende oplever ifølge undersøgelsen, at de skal stå til regnskab for Danmarks udenrigspolitik, og forklare mange i deres dagligdag, hvorfor Danmark er i krig.

Bjarne Hesselberg kræver øget oplysning til befolkningen om udstationerede danske soldaters virke. Det vil skabe den tiltrængte opbakning og støtte til de danske soldaterfamilier. Og det vil ikke mindst hjælpe deres børn i det daglige samvær med venner og skolekammerater.

”Regering, Folketing og Forsvaret skal blive bedre til at oplyse om formålet med udsendelserne. Det gælder også på skoler og andre børneinstitutioner, for hvad skal børnene svare, når de bliver spurgt, hvad deres far laver i Afghanistan. Det er nationen Danmark, der deltager, og derfor er det et fælles ansvar at oplyse befolkningen.”

For yderligere information kontakt venligst: Landsformanden for DBB Bjarne Hesselberg


Publiceret: 25. oktober 2008

Kilde: https://www.unprofor.dk/blog/manglende-stoette-til-soldater-boern/12/