Om forfatteren

Min egen baggrund og tilgang til UNPROFOR er min udstationering fra februar 1993 til februar 1994 i henholdsvis Dvor og Topusko. Da jeg tog afsted havde jeg netop afsluttet 11 måneders værnepligt på Skive Kaserne og besluttede her at tage et halvt år i ex-Jugoslavien i de fredsbevarende styrker. Jeg var på det tidspunkt 22 år og havde ikke bedre at foretage mig.

De første par måneder var jeg på kommandokontoret i Dvor. Herefter blev jeg sendt til logistik-kontoret i sektor-hovedkvarteret i Topusko og efter kort tid der, hvilket var en enorm omvæltning i forhold til det indelukkede, støvede og kedsommelige miljø i Dvor, var jeg ikke i tvivl om, at jeg skulle have et halvt år mere samme sted.

I januar 1994 fik jeg godkendt endnu et halvt års tjeneste, men i februar fortrød forsvaret og hjemsendte alle der havde være afsted på to ture i træk. Efter meget brok var vi to der fik et halvt års kontortjans som kompensation på Skive Kaserne, hvorefter vi efter planen skulle afsted igen.

Jeg mødte dog i mellemtiden min nuværende kone og kom derfor aldrig afsted igen.